<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2004-11-25 ::
temat: big sister anna
Po ma?ych k?opotach technicznych, webcam zn?w w akcji. Do zobaczenia dzi? od 1900, w sobot? od 1800. Nie mamy d?akuzi, ani pokoju zwierze?, lecz jest Melon, co t?ucze w gary bez lito?ci, Zyga co robi ?mieszne miny, Radi co nosi okulary, Pan P. co ma kapelusik, D?i, kt?ry wyst?puje zza kamery i Greg, co b?dzie realizatorem kiedy? niczym sam Rick Rubin.
zobacz: annalisa KabCam
-- analiza kru: --
 
:: 2004-11-22 ::
temat: nowe fotki
Zeby nie by?o to-tamto. Powoli zaczynam uzupe?nia? dzia? ze zdj?ciami. Pojawi?y si? zaleg?e foty z Galaxy w dziale koncerty oraz fotki z naszej nocnej sesji z Gregiem w dziale promo, sesje itp.
Z dum? tak?e chcia?bym w ko?cu przedstawi? premier? dzia?u ciep?e bu?eczki. To trzeba zobaczy? -- takich zdj?? nie zobaczycie w ?adnym innym miejscu ;D dzia? b?dzie si? stale rozrasta? (ju? dosta?em propozycje kolejnych zdj??), mam plan zrobi? te? g?osowanie na najlepsze zdj?cie. Je?li macie w swoich zasobach fotk? kt?ra by tam pasowa?a, ?lijcie na naszego maila -- napewno sie tam znajdzie :))
zobacz: band pikczers
-- jiloo --
 
:: 2004-11-16 ::
temat: WebCam w studio analiz
W naszym studio analiz mamy kamer?, wi?c kiedy tylko b?dziemy rejestrowa? materia? b?dziecie mogli ?ledzi? to na ?ywo. Bedziemy w miar? na bierz?co podawa? daty naszych studyjnych posiedzie?, wiec je?li kto? b?dzie zaiteresowany, b?dzie m?g? sobie popatrze?.
Dowiedzia?em si?, ze kamera zostanie z nami ju? na zawsze, tak wi?c p??niej b?d? relacje na ?ywo z pr?b :D Bedziemy mieli w?asn? annalisaTV - szansa zobaczy? jak to jest u nas na pr?bie ;)
A najbli?sze terminy nagrywania (na razie m?czymy Melona) to czwartek (18.11) g. 19-22 oraz sobota (20.11) w godz. 17-22.
zobacz: annalisa KabCam
-- Jiloo --
 
:: 2004-11-12 ::
temat: studio analiz
No i sta?o si?. Nadszed? d?ugo oczekiwany dzie? rozpocz?cia sesji nagraniowej. Tym razem w studio analiz, sama annalisa. Zasady te same, co przy analizie pierwotnej - robimy to sami. Zatem: Weso?y - mistrz ceremonii, pan i w?adca realizacji, Zyga - kamery, rozlewanie piwa, reszta - press record, pomoc techniczna i wsparcie duchowe.
Dzi? wszystko roz?o?yli?my, jutro ustawiamy brzmienie b?bn?w i od nich zaczynamy nagrywa?. P??niej gitary, bas i wokale, miks, mastering i gotowe.
Tak za rok, jak s?dz? ;) A tak powa?nie, to chcieliby?my jak najszybciej, ale trzeba by? realist?. Troch? nam na pewno zejdzie, tym bardziej, ?e nie ma ci?nienia ?adnego.
Na p?ycie znajdzie si? kilkana?cie kawa?k?w, nowe i starsze nieco, chcemy te? nagra? co poniekt?re raz jeszcze.
Muzycznie? Kontynuacja "analizy pierwotnej", cho? pojawi? si? te? mocniejsze kompozycje. Brzmieniowo? Do przodu - nowy sprz?t, bogatsze do?wiadczenia, nie ma zmi?uj, pinkpusimetal powali niejednego hejwimetala.
-- pan p. --
 
:: 2004-11-12 ::
temat: Annalisa-Galaxy 1:0
Co do Galaxy, to troch? ju? zosta?o wyja?nione na ?amach ksi?gi, ale s?owo komentarza, chyba warto.
Koncert zosta? przerwany na wniosek dyrekcji Galaxy ze wzgl?du na zbyt du?y ha?as, za? my zostali?my zaproszeni przez kierownictwo sklepu Empik. Nie ma co si? ekscytowa?, sta?o si? no i ju?, zdarza?y si? wszak ju? du?o gorsze wa?ki, taki koncert onegdaj w spichrzu zum Beispiel.
Szkoda, bo gra?o si? ca?kiem przyjemnie, cho? osobi?cie tak do 3 kawa?ka by?em lekko spi?ty. Tu uk?on w stron? ekipy Giso, za zawodowe nag?o?nienie, cho? nie do ko?ca wykorzystane ;)
-- pan p. --
 
:: 2004-11-08 ::
temat: piek?o prawdy - video
W ko?cu jest. D?ugo oczekiwany, zdobywany z wieloma perypetiami. Ju? nawet bali?my si?, ?e nie uda si? nam go zdoby?. Ale czas pokazuje, ?e nie mo?na traci? wiary.Dzi?ki uprzejmo?ci i pomocy ekipy szczeci?skiej TV7, mam przyjemno?? og?osi?:
Panie i panowie zapraszam do zapoznania si? z naszym pierwszym videoklipem do utworu piek?o prawdy.
zobacz:dzia? pierdo?y
-- Jiloo --
 
:: 2004-11-05 ::
temat: galaktyczna annalisa
W ?rod? 10.11. o godz. 18.30, wyst?pimy na otwarciu sklepu EMPiK w C.H. Galaxy. Kto? ostatnio powiedzia?, ?e annalisa jest tam gdzie co? si? dzieje, no to jeste?my: otwarcie trzeciego EMPiK-u to nie lada gratka ;)
Nie trzeba chyba dodawa?, ze wstep gratis ;-) Zapraszamy.
Osobiscie, nie mog? si? wprost doczeka? wyrazu zdzwienia na twarzach galaxian. Liczymy te? na Was, ze pomo?ecie swoja obecno?ci? wprawi? zebranych-niezorientowanych w klimat ;)
Dla przypomninia jedynie dodam, ?e wyst?pimy ze standardowym repertuarem i b?dzie to chyba ostatni koncert w Szczecinie w tym roku.
-- salce --
 
:: 2004-11-05 ::
temat: List od p. Romka.
Oto komentarz p. Romualda Jakubowskiego z I Pr. Polskiego Radia w kwestii naszego zespo?u:
"Witam Was wszystkich,
Oto kilka s??w na Wasz temat.
Zesp?? Annalisa pozna?em w maju bie??cego roku,kiedy to przes?ucha?em p?yte przys?ana mi przez grup?.Z miejsca poczu?em,?e w tej muzyce , w tekstach jest co? przy czym nie mo?na przej?? oboj?tnie.Zaintrygowa?y mnie d?wi?ki , kt?rych na naszej scenie muzycznej jest bardzo niewiele.Odwaga ,wyobra?nia .kt?rych brakuje u wi?kszo?ci naszych wykonawc?w,nie poddawanie si? obowi?zuj?cym tendencjom to warto?ci same w sobie. To jest to , pomy?la?em i wpu?ci?em na Rockow? Liste Przeboj?w Radiowej Jedynki utw?r Ocean,kt?ry bardzo podoba? si? s?uchaczom.Mam pewno??,?e niebawem o zespole Annalisa b?dzie w kraju g?o?no a Rockowa Lista stoi przed nimi zawsze szeroko otwarta.
Pozdrawiam
Romek Jakubowski"
-- sal --
 
:: 2004-10-26 ::
temat: teledyski
Sprawa jest do?? pilna. Ot?? nied?ugo b?dziemy nagrywa? teledysk do Oceanu dzi?ki uprzejmo?ci Przemka i ekipy telewizji Gryf. Problem polega na tym, ?e ju? wsp??pracowali?my przy jednym nagraniu i nie chcemy si? powtarza? z tematyk? i koncepcj?. A jako, ?e najlepsze pomys?y rodz? si? spontanicznie jest pro?ba: potrzebujemy og?lnego pomys?u na teledysk. Nie chodzi tu o scenariusz, bo ogranicza nas technika i czas, ale o jaki? koncept typu miejsce takie, r?bcie to i to. Je?li kto? ma ochot? to zapraszam. Ksi?ga albo mailowo: annalisa@o2.pl. Termin nadsy?ania prac - do ko?ca tygodnia ;).
A tak skoro ju? przy tej tematyce jeste?my, to niebawem, zn?w z op??nieniem, na stronie pojawi si? teledysk do Piek?a prawdy. Tymaczasem ju? teraz mo?na go zobaczy? na antenie telewizji TV7.
-- sallivan --
 
:: 2004-10-18 ::
temat: koncert w Kontrastach bez udzia?u annalisy
Jako? si? tak ostatnio m?wi?o, ?e mamy zagra? w kontrastach razem z zespo?em K2. Oficjalnie jednak dementujemy t? informacj?. Zesp?? K2 owszem wyst?pi w Kontrastach 22.10, ale bez nas jako rozgrzewacza.
My natomiast na pewno zagramy w Szczecinie jeszcze w tym roku. P?ki co, Greg ma sporo materia?u do opanowania, bo jak potwierdzi? nasz wyst?p na festiwalu tatua?u, co nagle to po diable ;)
-- Sal --