<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2006-03-20 ::
temat: kr?l pik
Tym razem kr?tko i zwi??le. Mo?e nie dotrzymujemy termin?w, ale zawsze dotrzymujemy s?owa. Panie, panowie El kr?lo del piko.pos?uchaj muzyki lub kliknij na kr?la.
-- pan p. --
 
:: 2006-03-10 ::
temat: co s?ycha
Ma?a przerwa spowodowana by?a nag?ym wyjazdem admina. Ale ju? nadrabiamy zaleg?o?ci.

Po pierwsze, koncert w Opalenicy. Pierwszy od dawna. Do tego jeszcze zamiejski. Tajemnic? poliszynela by?o stanowisko wokalisty. Tak, tak, kto nie pojecha?, ten ?a?uje. Sam Jiloo przyjecha? z Warszawy i zasili? nasze szeregi.co to by? za gig, 300 masek pod scen?, robili piek?o;)
Tu nale?y wspomnie? o ewentualnym koncercie, kt?ry tak burzliwie jest debatowany na ksi?dze. Oficjalne stanowisko jest takie: nie potwierdzam, nie dementuj?, ?e to ca?kiem mo?liwe, ale b?dzie musia?o si? zrobi? nieco cieplej. Podzi?kowania nale?? si? tym, kt?rzy nas wspieraj? na ksi?dze. Mi?o si? czyta takie rzeczy. Raz jeszcze dzi?ki.

Po drugie, studio analiz ruszy?o ju? pe?na par?. Jak wiadomo mamy nowa miejsc?wk? i chcemy wej?? na szczeci?ski rynek z przyjazn? ofert?: jako?? za rozs?dn? cen?. Sprawd?

studio analiz

-- pan p. --
 
:: 2006-02-17 ::
temat: Z osobistych refleksji i przemy?le?
Wczoraj podczas koncertu Comy, do Grega i mnie podszed? kole?, kt?ry zapyta? czy to prawda, ?e gramy z Jiloo w Opalenicy i czy zagramy jeszcze w tym sk?adzie w mie?cie. Gdzie? tam, przemkn?? kto? w koszulce annalisy. Ma?e rzeczy, a ciesz?. Jako? mnie to podbudowa?o, ?e s? ludzie, kt?rzy czekaj?. Dla tych wszystkich: nie zawiedziemy, albo przynajmniej zrobimy wszystko, ?eby nie zawie?? tych oczekiwa?. Dzi?ki za wsparcie.

Ju? nied?ugo, jak tylko Weso?y upora si? z fiz?, mamy nadziej? na nowe mp3.

-- pan p. --
 
:: 2006-01-16 ::
temat: co? pozytywnego
Z nowym rokiem, nowym krokiem, c?? w ko?cu ruszy?o.
Pami?tam jak rok temu zagl?da?em do koleg?w z nikt, bo mieli podobny problem. I te? si? im d?u?y?o.

Podobnie jak nam, ale w ko?cu co? drgn??o. Jest jaki? radosny powiew optymizmu.

No to po kolei

Na pocz?tek sprawy istotne, konkurs na wokal nadal trwa i nie poddajemy si? w poszukiwaniach tego jedynego, co by powali? nas na kolana. Niestety, jeszcze si? taki nie trafi?, wi?c nadal czekamy na zg?oszenia.

Po drugie, wielka zmiana, po 13 lat, osowianie odetchn?li z ulg?. Wyprowadzili?my si? z gara?u. I teraz mamy ca?kiem niez?? miejsc?wk? w kontrastach, kt?ra jest jednocze?nie studiem analiz. Wi??emy z tym wi?ksze plany, tj. chcieliby?my, aby studio analiz, by?o miejsce, jakiego w mie?cie nie ma. Zapraszamy do odwiedzenia strony studia jak r?wnie? do wsp??pracy.

Po trzecie, b?dzie co? na ?ywo, nie w Szczecinie co prawda, ale gramy koncert. Kto na wokalu? Niespodzianka.

Czwarta radosna wiadomo??, to ?e ma?y krokami, powoli ko?czymy nagrany materia?. Teraz nieco zwolnili?my tempa, bo Weso?y ma sesj? i ta przeprowadzka te? nam zaj??a sporo czasu, ale mo?e niebawem kolejna nowo??. Wi?c zesp?? jak najbardziej ?yje i ma si? dobrze.

Dzi?kujemy za dobre s?owo w ksi?dze go?ci, to pomaga, chcemy wr?ci? i wr?cimy.
-- pan p. --
 
:: 2005-12-24 ::
temat: weso?ych ?wi?t -prezenty pod nasz? choink?
Tradycja staje si? ma?e ?wi?teczne or?dzie zespo?owe. W tym czasie szczeg?lnym, mi?o?ci i pokoju. Du?o hejwimetolowych wzrusze? i uniesie?. Po nasz? za? analityczn? choinka obiecana, niespodzianka i to w zdwojonej postaci. Tylko dla grzecz(sz)nych dzieci.
Pobierz:

Niedoskona?o?? pt1

Niedoskona?o?? pt2


-- pan p. --
 
:: 2005-11-29 ::
temat: wci?? bez mikrofonu i kolejne mp3
Tym razem dwie nowiny. Smutna i dobra. Zaczniemy od tej przybijaj?cej: nadal stanowisko wokalisty pozostaje nieobsadzone. I nie by?oby mo?e w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, ?e nasz apel, spotka? si? z niemal?e zerowym odzewem. Ci?nie si? zatem pytanie, co z tymi rzeszami ch?tnych idoli, co ich pokazywali w polsacie. Wi?c je?li nawet nie czujesz, ?e umiesz, a chcia?(a)by? umili? nam pr?b? swoj? obecno?ci?, zapraszamy. Pisz

Nic to, my gramy sobie dalej. Powstaj? nowe kawa?ki, nowe pomys?y na to, co dalej, wi?c annalisa p?ki co, mimo, ?e koncertowo nieco nieaktywna, ale na pewno nie powiedzia?a jeszcze ostatniego s?owa. Na dow?d mi?dzyczas Dla tych, kt?rzy m?cz? konia, by Jiloo wr?ci? na jeden cho? koncert. Oraz dla tych, co wierz?, ?e marzy? to wielka rzecz.
Sympatyczny g?os nale?y do Kasi.
-- pan p. --
 
:: 2005-10-23 ::
temat: Gor?cy casting trwa
Kto by pomy?la?, ?e ?atwiej uporamy si? ze znalezieniem basisty, ni? wokala.
W zesz?ym roku o tej porze ju? grali?my z Gregiem pierwsz? sztuk?, natomiast teraz nic nie zapowiada, ?e b?dziemy szybko w komplecie. Powtarzamy zatem apel: potrzebny wokal od zaraz. Pisz i wpadnij na pr?b?.
P?ki, co praca wre, powoli dopinamy nagrania, powstaj? te? nowe przeboje. No i wszystko czeka, na tego jednego.
Co do koncertowania, to po burzliwej dyskusji doszli?my do wniosku, ?e pojawiamy si? ju? w nowym sk?adzie. Wi?c cierpliwo?ci.
z harcerskim pozdrowiem
-- pan p. --
 
:: 2005-09-21 ::
temat: Jiloo m?wi adieu vs premierowe mp3
Nie najlepiej si? dzieje przez wakacje, wakacje nam nie s?u??, nie ma co. Jeszcze ?wie?o w pami?ci mamy zesz?oroczn? strat?, a tu ju? czas rozpocz?? nowe poszukiwania. Mi?e Panie, ot?? zdarza si? niebywa?a okazja dla Waszych ch?opak?w, Panowie, czy chcecie zasmakowa? w ?yciu prawdziwego rock star. Ze wzgl?d?w osobistych zesp?? opu?ci? Jiloo. Ptasie radio nadawa?o od jakiego? czasu, ?e si? nasz frontman za chlebem uda? do Warszawy. Wsp??praca nasza tym samym sta?a si? bardzo utrudniona. Pan D?i ma jeszcze par? partii do nagrania, wi?c jedn? nog? w zespole jest, podobnie gdyby nagle zdarzy? si? mia?, jaki koncert.
Tymczasem, my chcemy znale?? kogo? na jego miejsce. Hm, wydaje si?, ?e tu sprawa jest ?atwiejsza, ni? z basist?, bo tu nie trzeba lat praktyki, tu szukamy kogo? z g?osem. Dobrym g?osem, dodajmy. Reszta jest mniej istotna. Zatem je?li czujesz za dasz rad?, pisz ?mia?o, wybierz co? z repertuaru, um?w si? na pr?b? i zobaczymy, mo?e to Ty ju? nied?ugo staniesz w ?wietle jupiter?w CK Kontrasty;)
Na otarcie ?ez ma?y smaczek. Jeszcze gor?ce We let ziro do pos?uchania. Trwa ko?cowe odliczanie, nied?ugo minie rok jak zacz?li?my, by? mo?e nied?ugo sko?czymy.
Koncertowo na razie cisza.
Z hejmetalowymi pozdrowieniami,
-- pan p. --
 
:: 2005-09-16 ::
temat: annalisa made in andegrand.pl
Wreszcie na stronie pojawi?a si? d?ugo oczekiwana (mam nadziej?) sesja fotograficzna jak? odbylismy w sklepie Andegrand.pl. Co by nie m?wi?, podczas robienia tych zdj?? mieli?my niez?y ubaw. Mamy nadziej?, ?e ich ogl?danie sprawi wam wcale nie mniejsz? radoch?.
W tym miejscu chcia?bym podzi?kowa? w?a?cicielce sklepu Andegrand.pl za udost?pnienie nam jego przestrzeni i asortymentu. Wielkie Yo! te? dla Kajtka, kt?ry zaprojektowa? specjalnie na potrzeby sesji taga.
Zobacz sesj? i odwied? andegrand.pl.
-- jiloo --
 
:: 2005-08-09 ::
temat: prze?yjmy to jeszcze raz...
Wreszcie oczekiwany update. Na pocz?tek wspomnieniowe filmy z czerwcowego koncertu w Kontrastach. Wspomnienia dla tych, kt?rzy byli tam z nami, a okazja zobaczy? cho? troch? dla tych, kt?rzy si? na koncercie nie stawili.
Wr?ci?y tak?e na stron? nasze pierwsze nagrania z 2002 r. W koncu nie ma si? czego wstydzi? ;-)
Milego odbioru - enjoy.

Zobacz filmiki i pos?uchaj muzyki.
-- jiloo --