<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2006-08-09 ::
temat: wyprzeda? i hunterfest
Na pocz?tek smutne wie?ci. Dostali?my zaproszenie na hunterfest. Niestety, z przyczyn od nas niezale?nych, na skutek niekorzystnego zbiegu okoliczno?ci, nie mo?emy pojecha?. Szkoda, bo zapowiada si? prawdziwa hejwimetalowa uczta. Cest la vie. Humor dodatkowo psuje fakt, ?e w zesz?ym roku, podobnie uciek?o nam w?gorzewo. Punkom zawsze wiatr w oczy.
Wakacje, a my w ko?cu ruszyli?my z nagrywaniem nieco. Nieco, wi?c kiedy co? nowego, trudno powiedzie?.
Mamy te? dobre wie?ci, ot?? wpadli?my na pomys? promocji koszulowej. Poniewa? kosztowa?y nas one drogo, musieli?my cen? da? zaporow? jak si? okaza?o. A ?e zosta?o kilka sztuk, robimy wyprzeda? na /bak tu sku:l/ w niesamowitej cenie 19.99z?. Promocja trwa do wyczerpania zapas?w. Zapraszamy.
-- pan p. --
 
:: 2006-07-02 ::
temat: a mia?o by? tak pi?knie...no i jest przecie?-lato.
Zacz?li?my bardzo dobrze i to chyba nas zdradzi?o- nie dali?my rady na finiszu. Chcieliby?my z tego miejsca podzi?kowa? wszystkim, kt?rzy oddali na nas g?os. Oraz oficjalnie og?osi? pocz?tek sezonu og?rkowego. Co prawda, jest plan, ?eby w ko?cu sko?czy? sesj?, ale na rogatego perkuna, s? w ko?cu wakacje.
-- pan p. --
 
:: 2006-06-11 ::
temat: annalisa na Rockowej Liscie przeboj?w
Po raz kolejny mamy szans? wylansowa? przeb?j na Rockowej Li?cie Przeboj?w. Potrzebujemy jednak pomocy.
Zapraszamy g?osowania na "mi?dzyczas" w Rockowej Li?cie Przebojow Programu Pierwszego

G?osowanie odbywa si? przez zarejestrowanie w systemie. Serdeczne dzi?ki za ka?dy g?os. G?osowa? mo?na i trzeba;) raz dziennie.

Wielki dzi?ki.
-- pan p. --
 
:: 2006-05-10 ::
temat: weso?y autobus III
No to si? sympatycznie u?o?y?a, prawdziwa gratka dla przyjaci?? i znajomych kr?lika.
W pi?tek karate metal party, a w sobot? 27 maja WESO?Y AUTOBUS III. Dla niewtajemniczonych: widzia?e? jak annalisa daj? rad? w innym mie?cie? A Wooden Kimono? A fear?
Weso?y autobus daje mo?liwo?? wyjazdu z zespo?ami na koncert za miasto. Zatem jedziemy my i Wy. Tzn, ci, co si? za?api?, bo liczba miejsc jest wielce ograniczona. Ci, co byli, wiedz?, ile frajdy jest w podr??owaniu z pak?, co m?wi? pak?, z ca?ym autobusem ziomali i ziomalek;)
Autokar klasy krajowej, nie ?aden tam gruchot. Wycieczka ca?odniowa, obce miasto, czego chcie? wi?cej?
Oto wst?pny plan(mo?e ulec zmianie):
15.00 zbi?rka/ najprawdopodobniej okolice kontrast?w
15.30 wyjazd
18.00 przyjazd do Kostrzyna
20.00 Koncert w Piwnica Pub
24.00 Powr?t do domu.
02.00 przyjazd do Szczecina/okolice kontrast?w

jecha? mo?e ka?dy, kto ma sko?czone 18 lat i kupi bilet w cenie 23 z?. (w tym przejazd, oraz wst?p na koncert). Bilety mo?na zamawia?
tutaj . Chcieliby?my je sprzeda? przed wyjazdem tak, aby wszystkie miejsca by?y zaj?te.
-- pan p. --
 
:: 2006-05-06 ::
temat: i jeszcze raz z hejwimetalowego kopa...
No i sta?o si? kwestia tego, kto rz?dzi w mie?cie jest dla jednych rozstrzygni?ta dla innych nie.
My jednak idziemy za ciosem i ju? za 3 tygodnie wracamy do kontrast?w, tym razem w bardzo zacnym towarzystwie. 26 maja w kontrastach karate metal party. Ju? teraz Qro? zaprasza do zakup?w w promocyjnej cenie, co wi?cej w ramach konkursu mo?na takie bilety wygra?. A jedno z pyta? dotyczy naszej skromnej za?ogi. B?dzie piek?o, jak mawiaj? gwiazdy rocka. No i my te? wyst?pimy z piekielnym repertuarem, bo inaczej nie wypada, gdy wko?o same szatany na scenie.
A wracaj?c do koncertu, raz jeszcze oficjalne: dzi?kujemy. Kolejny nasz rekord frekwencyjny zosta? podbity, wi?c jest si? z czego cieszy?. I mie? nadzieje, ?e nast?pnym razem b?dzie jeszcze lepiej.
Support the undergrand.
-- pan p. --
 
:: 2006-04-28 ::
temat: latarnia ga?nie w rytm uderze? ci??kich.

W przedweekendowym zawirowaniu uda?o si? nam znale?? czas na sko?czenie jeszcze jednej pie?ni. Wobec tego, ?eby nieco podnie?? temperatur? na tydzie? przed koncertem, prezentujemy: Latarnia
Zach?camy te? odwiedzenia naszego profilu na myspace. Pozazdro?cili?my powodzenia konkurencji i te? tak chcemy. ;)Co wi?cej, za ca?? spraw? odpowiada Greg, co te? jest nie lada gratk?, je?li uwa?nie prze?ledzi? jego profil.

Pos?uchaj muzyki lub kliknij na latarnie.
Odowied? annalisa na myspace
-- pan p. --
 
:: 2006-04-17 ::
temat: koncerty i foto
Oto gar?? wiadomo?ci.

Po pierwsze koncerty, koncerty. Dwa razy w Szczecinie i Kostrzyn.
Zacznijmy od tego najbli?szego, o reszcie b?dzie p??niej. Mija prawie rok, od kiedy grali?my w Szczecinie, Rok wzlot?w i upadk?w, ale ani przez moment nie mieli?my w?tpliwo?ci, ?e jeszcze nie powiedzieli?my ostatniego s?owa. I nie w?tpi?o te? dziesi?tki tych pisz?cy maile, w ksi?dze, czy po prostu zaczepiaj?cych nas w klubach. I oto dow?d. 5 maja zagramy w kontrastach. Po raz kolejny. Ale tym razem ma by? zupe?nie inaczej.
Po pierwsze, 5000 W. Nie ma zmi?uj, g?o?no i selektywnie. Po drugie, go?cie. Dziewczyny z Beri beri m??c? punka, ?e buty spadaj?.
nu.die, to nowa fala szczeci?skiego metalu. Maj? tego m?odzie?czego kopa, co sprawia, ?e ich koncerty to ostra jazda. Support the undegrand. A nasza skromna gwiazda wieczoru;)? Na wokalu monsieur Jiloo(czyt. ?ilu), personalnie reszta bez zmian. Muzycznieprzeboje z poprzednich album?w, kilka nowo?ci, jassda i chwila zadumy, czyli to co w pink pussy metalu najlepsze.
Zaczniemy nieco wcze?niej, ?e wzgl?du na liczb? zespo??w. Godzina 18.30. Zapraszamy.
Gdyby kto? chcia? nam pom?c w promocji do pobrania plakat i ulotki. Z g?ry dzi?ki.

Po drugie, zapraszamy do dzia?u foto. Nie pr??nowali?my przez ?wi?ta. Wielki updejt dzia?u fotu, zapraszamy szczeg?lnie do prywatnych galerii, jak i do nowych dzia??w fiend(tak, fiends, a nie friends) oraz ciep?ych bu?eczek. Brawa dla Zygi.

Pobierz: plakat, ulotki
-- pan p. --
 
:: 2006-04-02 ::
temat: prima aprilis
Z tym koncertem po?egnalnym to by? oczywi?cie dowcip prima aprilisowy. Kariery nie zamierzamy ko?czy?, skoro nawet jej nie zacz?li?my. Mamy si? bardzo dobrze i jak wida? koncertowo te? si? co? ruszy?o.
Na pocz?tek co? dla przyjaci?? i znajomych kr?lika z naszego miasta. I to w podw?jnej ods?onie, na pocz?tek pierwszy pi?tek maja sami, a trzy tygodnie p??niej, nieco kr?tszy wyst?p na karate metal party.
Tu chcia?bym wszystkich wzburzonych tym niewybrednym ?artem przeprosi?. By? to ca?kowicie m?j pomys?, a koledzy nawet wyra?ali obawy czy to si? tak nie sko?czy, jak si? w niekt?rych przypadkach sko?czy?o. Nie, nie zrobili?my tego, aby wzbudzi? tania sensacj? i zwi?kszy? ilo?? odwiedzin naszej strony, cho? co by nie powiedzie?, zadzia?a?o.
By? to jednak tylko ?art, kto mnie zna, wiem, ?e miewam specyficzne poczucie humoru. Serdecznie dzi?kujemy za dziesi?tki maili, kt?re do nas sp?yn??y z dobrym s?owem i pytaniem czy to, aby nie ?art oraz wpisy w ksi?dze, cho? te, od samego pocz?tku dr??y?y temat; brawa dla dociekliwych.
-- pan p. --
 
:: 2006-04-01 ::
temat: koncert po?egnalny
Nie chc? du?o gada?, sta?o si? tak, a nie inaczej, z b?lem og?aszam, ?e zesp?? zagra ostatni koncert 5 maja w klubie kontrasty. Oryginalny sk?ad. Po raz ostatnio, koniec, lecz pocz?tek czego? nowego.
Tak si? u?o?y?o, ?e wobec zastoju w annalisie, ka?dy zaj?? si? pobocznymi projektami i nie mamy ju? si?y dalej ci?gn?? tego, co zacz?li?my.
Reszta mp3 niebawem.
P??niej b?dziecie mogli nas us?ysze? pod nazw? tap-chan (zyga, greg- projekt hiphopowy); w Wooden Kimono(weso?y na gitarze) oraz zobaczy? star? kapel? pana p. - F. O. D. w nowym wcieleniu (pan p., melon). Jiloo dopiero robi rozeznanie w warszawskich klimatach, ale i o nim na pewno us?yszycie.
Z hejwimetalowy pozdrowieniem.
-- zesp?? --
 
:: 2006-03-29 ::
temat: mailing lista
Aktualizujemy mailing list?, od kilku maili wracaj? poni?sze adresy, je?li rozpoznajesz sw?j login:
Zarejestruj si? jeszcze raz, bo ten adres nie dzia?a.

riverro
domin
rfc822
filipsh
bednarczy12
dominika
satine
dziunis
wezuwiush
agorska
macios88
hendrixmh
mkapela
jakubgaj

dzi?ki.
Ps. O koncercie ju? niebawem.
-- pan p. --